Prva srpska štampana knjiga

,,Viđevši...crkve bez svetih knjiga što su ih agarenska čeda uslijed grijehova naših razgrabila i pocijepala, uz revnovnah i uz pomoć svetog Duha i sastavih forme na kojima za godinu dana osmorica ljudi izradiše Oktoih prva četiri glasa, na slavoslov Bogu ukrepitelju našem” (Đurađ Crnojević) 

Danas obilježavamo 528 godina od objavljivanja prve srpske štampane knjige. Riječ je o Cetinjskom oktoihu prvoglasniku, koji je objavljen na današnji dan davne 1494. godine u štampariji Crnojevića na Cetinju.  

Ovo djelo je bogoslužbena knjiga, pisana na crkvenoslovenskom jeziku. Stvaralo ga je sedam monaha, na čelu sa jeromonahom Makarijem. Ukrašena inicijalima i zastavicama, ova knjiga se prostire na 269 listova (današnjih 538 stranica) i štampana je na papiru u dvije boje (crna i crvena), u stilu renesanse. Naslovnu stranu krasi zastavica ukomponovana sa grbom Crnojevića i inicijalom P. Štamparija Crnojevića može da se pohvali da je prva srpska i južnoslovenska ćirilična štamparija te prva državna štamparija na svijetu.  

Glavni inicijator ovakvog projekta je Đurađ Crnojević, koji se na ovaj potez odlučio zbog, kako sam navodi, ljubavi prema crkvi i velike žalosti zbog pustoši koju su Turci nanijeli crkvenim bibliotekama.  

Oktoih je štampan u relativno velikom broju, od čega je danas sačuvano svega 105 primjeraka.  

Sama riječ oktoih označava zbornik pjesama posvećenih Hristovom vaskrsenju.   

Izvori informacija i slika_