Kulturno društvo Mihajlo Pupin
Luize Pesjakove 9
Ljubljana, Slovenia

Elektronska pošta: info(at)pupin.si

Telefoni: 
051/608-294 Igor, 
031/206-331 Milenko