Srpski kulturni centar Mihajlo Pupin / Ljubljana


Kulturno društvo Mihajlo Pupin
Luize Pesjakove 9
Ljubljana, Slovenia

Elektronska pošta: info(at)pupin.si

Telefoni: 
*051/608-294* Igor 
*031/732-239* Danilo