Kulturno društvo - Mihajlo PupinVeče kviza - U subotu 12.2.2022 smo održali veče kviza za naše učenike i ostale mlade po srcu.


Podržite naš rad i nabavku novih knjiga.
Namenite nam deo dohodnine.
Popunite obrazac.
Potpišite i pošaljite na:
Davčni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana
Hvala Vam.

Škola slikanja i crtanja


Akademska slikarka Ana Cizej, počinje sa školom slikanja i crtanja za đake osnovnih i srednjih škola. Časovi slikanja i crtanja će uskoro početi u prostorijama biblioteke Mihajlo Pupin, na adresi Luize Pesjakove 9, Ljubljana. Grupe su mešane a svakom detetu se nudi individualan pristup. Kroz različite vežbe, dete usvaja likovna znanja i napreduje u razvoju likovnog izražavanja. Kontaktni telefon na kome možete pitati za detaljna pojašnjenja je 040/828-678. Vaša biblioteka.