Добар пријатељ

За време допунске наставе наша деца не стичу само знање већ и пријатеље. Шта значи бити добар пријатељ и шта је пријатељство најлепше cy описали и приказали у кратком филму “Добар пријатељ” направљеном у оквиру међународног фестивала кратког филма ИКТ Филмфест (ученици Српске допунске школе у Љубљани под менторством наставница Јелене Стефановић, Светлане Тодоровић и Маше Вукадиновић).
Допунска настава се изводи и у просторијама наше библиотеке што нам је јако драго и на шта смо посебно поносни.